Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
  • darkblurbg

Toepassingen voor optimaal energiemanagement

De zon ’s nachts laten schijnen – met flow batterijen!

We kunnen niet altijd vertrouwen op de wind voor turbines of zon voor de panelen (bijvoorbeeld 's nachts). Hoe kunnen we onze maatschappij dan duurzaam en betrouwbaar van stroom voorzien? Door hernieuwbare energiebronnen te combineren met oplossingen als flow batterijen!

De redoxflow batterij van Redox Storage Solutions biedt tal van mogelijkheden in optimaal energiemanagement voor bedrijven, woningcorporaties, wooncollectieven, overheden en zelfs particulieren.

De energie-intensieve industrie worstelt met zaken als het optimaliseren van het eigen verbruik, het vermijden van netwerkkosten en het koolstofvrij maken van de gebruikte energie. Op basis van de flow batterij opslagtechnologie bieden wij onze klanten een alomvattend concept dat zorgt voor energievoorziening en netwerkkwaliteit, dat het eigen verbruik van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen verhoogt en bovendien tonnen CO2-uitstoot per jaar bespaart.

Zakelijke toepassingen

Eigen energie opslaan om het rendement van de eigen energie-installatie sterk te vergroten. Zeer geschikt voor collectieve woonvormen (huizenblokken, flats).

Profiteren van het prijsverschil tussen hoog en laag tarief door op laag tarief stroom van het net op te slaan en deze tijdens piektijden te gebruiken.

Een batterijsysteem maakt het rendabel twee- tot driemaal zoveel duurzame energiebronnen te installeren.

De batterij kan dienen als back up en bron van (snelle) noodstroom.

Voor boerderijen, afgelegen bedrijfslocaties, campings of andere locaties met zonnepanelen of windturbines, is de redoxflow batterij de ideale manier om zelfstandig te kunnen opereren van het net.

Redoxflow batterijen verdragen intensief gebruik per etmaal en zijn daardoor zeer geschikt bij snellaadstations.

De batterij is zeer geschikt om de capaciteitskosten die de netbeheerder in rekening brengt te verlagen (peak shaving).

Particulieren

Ook voor huiseigenaren wordt energieopslag voor de woning steeds interessanter. Zelf opgewekte elektriciteit is op elk moment van de dag beschikbaar, er kunnen ’s nachts een of meerdere auto’s mee worden opgeladen en de bewoners hebben geen last meer van stroomstoringen op het net. Voor zakelijke toepassingen aan huis is een batterij nu al rendabel door de mogelijkheden van versnelde afschrijving en investeringsaftrek.